Vastuullisuus

Lounais-Suomen Taxidata Oy:n toiminta perustuu olemassa oleviin lakeihin, säädöksiin ja sopimuksiin. Olemme sitoutuneet toimimaan aina vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti. Toimintamme lähtökohtia ovat laatu, turvallisuus ja tasa-arvoisuus. Vastuullisuutemme ulottuu välityksessämme mukana oleviin taksiyrittäjiin, tavarantoimittajiimme ja henkilöstöömme. Huolehdimme vastuullisuusvaatimuksen toteutumisesta säännöllisesti muun muassa kouluttamalla sidosryhmiämme.

Asiakaspalvelumme on aina tasa-arvoista ja avointa. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti asiakaspalautteiden avulla.

Huomioimme ilmastonmuutoksen liiketoiminnassamme. Välityksessämme on myös vihreitä X-takseja, joiden käyttövoimana on hybridi, sähkö, kaasu tai Neste MY uusiutuva diesel. Taxidata osallistuu aktiivisesti Turun Hiilineutraali kaupunki -ohjelmaan. Ohjelman myötä Turku on sitoutunut vähentämään kaupungin hiilidioksidipäästöt nollaan vuoteen 2029 mennessä.

Ekologinen vastuullisuutemme merkitsee myös energiataloudellisuutta sekä ajoturvallisuutta.

Toimimme taloudellisesti kannattavasti, jotta voimme toimia vastuullisesti ja tehdä vastuullisia valintoja. Välityksessämme toimivat taksiyrittäjät hoitavat yhteiskunnalliset velvoitteensa, kuten verojen maksun ja vakuutukset.

Olemme varautuneet pandemiatilanteiden aiheuttamiin riskeihin taksimatkoilla. Koronavirusepidemian aikana on kaikkia sopimusautoilijoitamme ohjeistettu noudattamaan erityistä varovaisuutta. Seuraamme ja noudatamme viranomaisten ja THL:n antamia ohjeita.

vastuullisuus