Beställ taxi 0210041

Nummer när du ringer från utlandet +358 600 14121

Nämn i beställningen den exakta gatuadressen, trappuppgång och andra specialönskningar som ni vill att vi tar i beaktande.

Förhandsbeställningar ska göras senast en halvtimme före upphämtning.

Samtalpris 1,67€/Ina
Lokal nätverks,- eller mobiltelefonsavgift debiteras för köandet.

Taxitrafikens avgiftstabell 30.6.2017
http://www.taksiliitto.fi/files/taksiliitto/pdf/Maksuluettelo_30.6.2017.pdf#page=2

Beställningssamtalen spelas in med tanke på kvalitetsutveckling.

*************************************************************

FPA-taxi

FPA-taxi Egentliga Finland

0800 130 002

Alla samtal är avgiftsfria.

**********************************************

Så här beställer du taxi:

Du kan bara få ersättning från Fpa för taxiresan som är gjord från Fpa-taxicentral och du betalar enbart 25,00 € / enkel resa.
Beställ taxin dagen före resan senast kl. 14.00.
Du kan boka alla resor under en 2 veckors period under ett samtal.
Beställ returresan minst 1 timme tidigare om du vet tiden för hemresan.
Samtalen spelas in för att förbättra servicekvalititeten. Om Fpa kräver så kan dom lyssna på samtalet i efterhand för att kontrollera samtalets gång. All information du ger i samband med beställningen änvänds enbart för att ordna en resa och hantera resekostnaderna på Fpa. Den registreringsansvarige som avses i personuppgiftslagen är Fpa.

Under samtalet vill vi ha

  • Ditt namn och personnummer.
  • Adressen varifrån du åker.
  • Vart du ska, t.ex vilket sjukhus.
  • Vilken tid du behöver vara framme.
  • Har du hjälpmedel eller följeslagare med.
  • Telefonnummer där du kan nås.

Du får veta bilens beräknade ankomsttid.

  • Om det blir ändringar på bokningen så vill vi att du hör av er genast till Fpa-taxicentralen.
  • Ändringarna måste ändras senast 2 timmar före avgångstiden.

Vissa chauffören Fpa-kortet.

När du visar chauffören Fpa-kortet så får ni genast Fpa- ersättningen i bilen och du betalar högst 25,00 € / enkel resa.

Be om ett intyg för rese-ersättningen, (SV67)

Om du behöver åka Fpa-taxi för hälsans skull så be att få ett hälsointyg. (Intyg om rese-ersättningen, SV67)
Spara engångs intyget i 6 månader ifall Fpa hör av sig senare och vill ha intyget.
Om du får ett långvarigt intyg (SV67) så ska man skicka intyget till Fpa.
Om vårdpersonalen gör beställningen för returresan så behöver du inte ha något intyg för hemresan.

Bekant taxirätt

Vissa kunder har möjlighet att få en så kallad bekant taxirätt. Mer information om detta hittar du på www.kela.fi/taksimatkat.
För att kunna använda bekant taxi så måste taxin som används höra till charterföretaget som arrangerar taxitransporter till Fpa. Charterföretaget kan då erbjuda en sådan taxi som hör till charterföretaget.
För att kunna ordna en bekant taxi så ring till sydvästra Finlands (Varsinais-suomi) Fpa- taxicentral, 0800 130 002.

Feedback

För mera information

Ytterligare information får du från www.kela.fi/taksimatkat
Ytterligare information om Fpa:s taxiresor i sydvästra Finland.

Book a taxi

Book a taxi är en applikation för iPhone och Android -telefoner, med vilken du kan lätt och behändigt beställa taxi med endast några klick.

Läs mera: www.bookataxi.fi

TaxiData Logo