FPA-taxi

**********************************************

0800 130 002 Egentliga Finland

Alla samtal är avgiftsfria.

**********************************************

Så här beställer du taxi: Du kan bara få ersättning från Fpa för taxiresan som är gjord från Fpa-taxicentral och du betalar högst 25,00 € / enkel resa.

 • Beställ taxin dagen före resan senast kl. 14.00.
 • Du kan boka alla resor under en 2 veckors period under ett samtal.
 • Beställ returresan minst 1 timme tidigare om du vet tiden för hemresan.
 • Samtalen spelas in för att förbättra servicekvalititeten. Om Fpa kräver, så kan dom lyssna på samtalet i efterhand för att kontrollera samtalets gång. All information du ger i samband med beställningen änvänds enbart för att ordna en resa och hantera resekostnaderna på Fpa. Den registreringsansvarige som avses i personuppgiftslagen är Fpa.

Under samtalet vill vi ha

 • Ditt namn och personnummer.
 • Adressen varifrån du åker.
 • Vart du ska, t.ex vilket sjukhus.
 • Vilken tid du behöver vara framme.
 • Har du hjälpmedel eller följeslagare med.
 • Telefonnummer där du kan nås.

Du får veta bilens beräknade ankomsttid.

 • Om det blir ändringar på bokningen så vill vi att du hör av er genast till Fpa-taxicentralen.
 • Ändringarna måste ändras senast 2 timmar före avgångstiden.

Vissa chauffören Fpa-kortet.

 • När du visar chauffören Fpa-kortet så får ni genast Fpa- ersättningen i bilen och du betalar högst 25,00 € / enkel resa.

Be om ett intyg för rese-ersättningen, (SV67)

 • Om du behöver åka Fpa-taxi för hälsans skull så be att få ett hälsointyg. (Intyg om rese-ersättningen, SV67)
 • Spara engångs intyget i 6 månader ifall Fpa hör av sig senare och vill ha intyget.
 • Om du får ett långvarigt intyg (SV67) så ska man skicka intyget till Fpa.
 • Om vårdpersonalen gör beställningen för returresan så behöver du inte ha något intyg för hemresan.

Bekant taxirätt

 • Vissa kunder har möjlighet att få en så kallad bekant taxirätt. Mer information om detta hittar du på www.kela.fi/taksimatkat.
 • För att kunna använda bekant taxi så måste taxin som används höra till charterföretaget som arrangerar taxitransporter till Fpa. Charterföretaget kan då erbjuda en sådan taxi som hör till charterföretaget.
 • För att kunna ordna en bekant taxi så ring till sydvästra Finlands (Varsinais-suomi) Fpa- taxicentral, 0800 130 002.

För mera information

taksipalvelut-SB__0076k