FPA-taxi

**********************************************

FPA taxi beställningarna skall göras from. Från och med den 1.7.2018 på nytt telefon nummer.
0800 130 002 Egentliga Finland

Alla samtal är avgiftsfria. Ifall eran bokning gäller resor efter den 1.7.2018, kan ni använda dessa nya nummer from den 18.6.2018.
Nuvarande boknings nummer gäller inte efter den 1.7.2018.

**********************************************

Så här beställer du taxi:
Du kan bara få ersättning från Fpa för taxiresan som är gjord från Fpa-taxicentral och du betalar enbart 25,00 € / enkel resa.

 • Beställ taxin dagen före resan senast kl. 14.00.
 • Du kan boka alla resor under en 2 veckors period under ett samtal.
 • Beställ returresan minst 1 timme tidigare om du vet tiden för hemresan.
 • Samtalen spelas in för att förbättra servicekvalititeten. Om Fpa kräver så kan dom lyssna på samtalet i efterhand för att kontrollera samtalets gång. All information du ger i samband med beställningen änvänds enbart för att ordna en resa och hantera resekostnaderna på Fpa. Den registreringsansvarige som avses i personuppgiftslagen är Fpa.

Under samtalet vill vi ha

 • Ditt namn och personnummer.
 • Adressen varifrån du åker.
 • Vart du ska, t.ex vilket sjukhus.
 • Vilken tid du behöver vara framme.
 • Har du hjälpmedel eller följeslagare med.
 • Telefonnummer där du kan nås.

Du får veta bilens beräknade ankomsttid.

 • Om det blir ändringar på bokningen så vill vi att du hör av er genast till Fpa-taxicentralen.
 • Ändringarna måste ändras senast 2 timmar före avgångstiden.

Vissa chauffören Fpa-kortet.

 • När du visar chauffören Fpa-kortet så får ni genast Fpa- ersättningen i bilen och du betalar högst 25,00 € / enkel resa.

Be om ett intyg för rese-ersättningen, (SV67)

 • Om du behöver åka Fpa-taxi för hälsans skull så be att få ett hälsointyg. (Intyg om rese-ersättningen, SV67)
 • Spara engångs intyget i 6 månader ifall Fpa hör av sig senare och vill ha intyget.
 • Om du får ett långvarigt intyg (SV67) så ska man skicka intyget till Fpa.
 • Om vårdpersonalen gör beställningen för returresan så behöver du inte ha något intyg för hemresan.

Bekant taxirätt

 • Vissa kunder har möjlighet att få en så kallad bekant taxirätt. Mer information om detta hittar du på www.kela.fi/taksimatkat.
 • För att kunna använda bekant taxi så måste taxin som används höra till charterföretaget som arrangerar taxitransporter till Fpa. Charterföretaget kan då erbjuda en sådan taxi som hör till charterföretaget.
 • För att kunna ordna en bekant taxi så ring till sydvästra Finlands (Varsinais-suomi) Fpa- taxicentral, 0800 130 002.

Feedback

För mera information

 • Ytterligare information får du från www.kela.fi/taksimatkat
 • Ytterligare information om Fpa:s taxiresor i sydvästra Finland.

Feedback

TaxiData Logo